مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

دوره 7، شماره 1، بهار 1395

«« قبلي 25 از 25
اثربخشي عصاره‌ي شيرين‌بيان در درمان ملاسما: كارآزمايي باليني تصادفي، دوسوكور و داراي گروه شاهد
دكتر سيمين شمسي ميمندي، دكتر سياوش محمدزاده شانه‌ساز، دكتر مهدي انصاري دوگاهه، دكتر يونس جهاني
چكيده | متن كامل | XML
درمان اسكار هيپرتروفيك با تزريق داخل ضايعه‌اي توكسين بوتولينوم نوع A: كارآزمايي باليني تصادفي داراي گروه شاهد و دوسوكور
دكتر احمدرضا طاهري، دكتر قاسم‌علي خراساني، دكتر سيامك فرقاني، دكتر افشين فتحي
چكيده | متن كامل | XML
شيوع افسردگي در زنان مبتلا به ريزش مو مراجعه‌كننـده به يك درمانگاه مرجع پوست در شهر يزد: مطالعه‌اي مقطعي
دكتر محمد ابراهيم‌زاده اردكاني ، دكتر قاسم دستجردي، دكتر فاطمه صحرايي، دكتر پروانه دهقان هراتي
چكيده | متن كامل | XML
شيوع هيرسوتيسم و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان ساكن خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
دكتر رامين طاهري، دكتر عباس زياري، دكتر مجيد ميرخاني، فاطمه طالبي كياسري، دكتر الميرا صادقي ايوريق
چكيده | متن كامل | XML
هيرسوتيسم پيش از يائسگي در شمال ايران: علل و يافته‌هاي باليني همراه
دكتر قاسم رحمت‌پور ركني، دكتر عادله بهار، دكتر مهناز شريفيان، دكتر سيدناصر عمادي چاشمي، دكتر اميرحسين كيانژاد، دكتر محمد رئيسيان
چكيده | متن كامل | XML
ارزش‌يابي دروني: فرايندي براي بهبود كيفيت آموزشي در گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دكتر حسين كاووسي، دكتر علي ابراهيمي، دكتر كيارش اميني، دكتر منصور رضايي، ندا اميدي
چكيده | متن كامل | XML
راهبرد‌هاي افزايش نفوذ در دارورساني پوستي
سيده‌‌حميده رضوي، روح‌الله قاسمي، دكتر مريم ايمان
چكيده | متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute