مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

دوره 6، شماره 3، پاييز 1394

«« قبلي 23 از 25 بعدي »»
مقايسه‌ي اثربخشي پيوند سوسپانسيون سلول‌هاي لايه‌ي بازال‌اپي‌درم به‌تنهايي و همراه با كلسي‌پوتريول موضعي در مبتلايان به ويتيليگوي پايدار: كارآزمايي باليني تصادفي داراي گروه شاهد
دكتر محمدرضا رنج‌كش، دكتر شهلا بابايي‌نژاد، دكتر مرضيه آقازاده، دكتر افسانه رادمهر، دكتر بهزاد انوش، دكتر دانيال فدايي فولادي
چكيده | متن كامل | XML
فراواني و عوامل خطرساز ديابت به‌دنبال شروع درمان با گلوكوكورتيكوئيد در مبتلايان به پمفيگوس‌ولگاريس در بيمارستان رازي تهران
دكتر نفيسه اسماعيلي، دكتر طاهره سوري، دكتر نوشين شيرزاد، دكتر مريم وحيدمقدم، دكتر عباس كريمي
چكيده | متن كامل | XML
مقايسه‌ي اثربخشي نقره‌ي كلوئيدي موضعي با كلوتريمازول موضعي در درمان تينه‌آي سر و تينه‌آي بدن: كارآزمايي باليني غيرتصادفي
دكتر عفت خدائياني، دكتر جواد شكري، دكتر مهدي اميرنيا، دكتر افسانه رادمهر، دكتر مرتضي قوجازاده، دكتر بهزاد انوش، دكتر دانيال فدايي فولادي
چكيده | متن كامل | XML
فراواني انواع آلوپسي‌هاي سيكاتريسيل اوليه در بيماران يك درمانگاه پوست مرجع در همدان: مطالعه‌اي باليني ـ آسيب‌شناختي
دكتر آمنه يزدانفر، دكتر ليلا خضريان، دكتر ليلا موسوي، دكتر مهتاب فيضيان
چكيده | متن كامل | XML
فراواني ناقلين استافيلوكوك اورئوس حساس و مقاوم به متي‌سيلين در مبتلايان به پمفيگوس بستري در بيمارستان رازي تهران: مطالعه‌اي مقطعي
دكتر نفيسه اسماعيلي، دكتر زهراكريمي، دكتر طاهره سوري، دكتر عباس كريمي
چكيده | متن كامل | XML
سلول‌هاي بنيادي bulge فوليكول مو: منبعي جديد براي بازسازي پوست
دكتر فاطمه حيدري، دكتر اباذر ياري، دكتر مليحه نوبخت
چكيده | متن كامل | XML
درماتولوژي مبتني بر شواهد: باب گفت‌وگو باز است!
دكتر عليرضا خاتمي، دكتر عليرضا فيروز
چكيده | متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute