مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

دوره 2، شماره 1، بهار 1390

«« قبلي 5 از 25 بعدي »»
مقايسه‌ي ميزان اثربخشي تزريق داخل ضايعه‌اي هفته‌اي يك‌بار مگلومين‌آنتي‌مونات (گلوكانتيم) در مقايسه با تزريق هفته‌اي دوبار در درمان سالك آنتروپونوتيك در مشهد: كارآزمايي باليني تصادفي
علي خامسي‌پور، محمدحسين قورچي، عليرضا خاتمي، سيدابراهيم اسكندري، امير جوادي، حامد زرتاب، مريم صراف‌يزدي، عليرضا فيروز
چكيده | متن كامل | XML
اثربخشي و ايمن‌بودن متوكسالن موضعي يا خوراكي همراه با اشعه‌ي فرابنفش A در درمان ويتيليگو
مسعود ملكي، عليرضا عصاري، احمدرضا طاهري، محمد ابراهيمي‌راد
چكيده | متن كامل | XML
بررسي شكايت‌هاي مربوط به پوست و زيبايي در اداره‌ي كل پزشكي قانوني استان تهران از سال 1381 تا 1389
اطهر معين، مريم استادعلي مخمل‌باف، علي دواتي
چكيده | متن كامل | XML
عوارض پوستي داروهاي ضدتشنج
بهاره ملك‌افضلي، فرانك نجيبي
چكيده | متن كامل | XML
مروري بر عوارض پوستي حاد و مزمن تماس با سولفور موستارد
اطهر معين، سيد مسعود داوودي
چكيده | متن كامل | XML
ارزيابي مطالعات درستي آزمون تشخيصي
عليرضا خاتمي
چكيده | متن كامل | XML
سيرينگوماي بثوري منتشر: گزارش يك مورد
حسين كاوسي، مظاهر رمضاني
چكيده | متن كامل | XML
بيماري فابري: گزارش يك مورد
افشار رمضانپور، عبدالامير فيضي، رامين محمدي
چكيده | متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute