مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  
دوره 7، شماره 1، بهار 1395
1 از 7 بعدي »»

اثربخشي عصاره‌ي شيرين‌بيان در درمان ملاسما: كارآزمايي باليني تصادفي، دوسوكور و داراي گروه شاهد
دكتر سيمين شمسي ميمندي، دكتر سياوش محمدزاده شانه‌ساز، دكتر مهدي انصاري دوگاهه، دكتر يونس جهاني

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: 1394/9/24 تاریخ اصلاح: 1394/10/11 تاریخ تایید : 1394/10/28

چكيده:
زمينه و هدف: ملاسما يك اختلال رنگ‌دانه¬اي شايع و اكتسابي است كه با ايجاد ضايعات هيپرپيگمانته در نواحي در معرض آفتاب، به‌خصوص در ناحيه‌ي صورت مي¬گردد. اين مطالعه با هدف مقايسه‌ي اثربخشي كرم 4% عصاره‌ي شيرين‌بيان تهيه‌شده با فناوري نانو با دارونما در مبتلايان به ملاسما انجام شد.

روش اجرا: اين كارآزمايي باليني تصادفي‌شده، دوسوكور و داراي گروه شاهد دارونما، روي 44 بيمار زن مراجعه‌كننده به درمانگاه پوست بيمارستان آموزشي درماني افضلي‌¬پور كرمان كه تشخيص باليني ملاسما براي آن‌ها داده شده بود، انجام گرفت. شاخص تغييريافته وسعت و شدت ملاسما (Modified Melasma Area and Severity Index [MMASI]) در هر گروه در شروع درمان و هفته‌هاي 4، 8 و 12 تعيين و اثربخشي مداخلات در چهار گروه پاسخ كامل، پاسخ قابل توجه، پاسخ نسبي و عدم پاسخ طبقه‌بندي شد.

يافته‌ها: چهل بيمار زن مبتلا به ملاسما وارد مطالعه شدند و درمان را تا پايان ادامه دادند. ميانگين و انحراف معيار (MMASI) در گروه مداخله از (7/2±03/11) به (6/0±41/1) و در گروه كنترل از (9/2±25/11) به (2/1±37/2) در پايان هفته‌ي دوازدهم كاهش يافت (001/0>P).

نتيجه‌گيري: عصاره‌ي شيرين‌بيان مي‌تواند به‌عنوان يك عامل روشن‌كننده‌ي پوست با حداقل اثرات ناخواسته در درمان بيماري ملاسما مورد استفاده قرار گيرد. حامل‌هاي ميكرو/ نانوذرات ليپيدي جامد با ارائه‌ي خواص منحصربه‌فرد ازجمله اندازه‌ي كوچك، سطح تماس بيشتر، بارگيري حجم زيادي از دارو و فعل و انفعال بهتر در واكنش‌هاي دارويي عملكرد دارو را بهبود بخشند.

كلمات كليدي: ملاسما، عصاره‌ي شيرين‌بيان، كارآزمايي باليني، نانوذرات ليپيدي جامد


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute